Khoa Huc Giao Duc Thuong Xuyen Tham My Cho Ca Nhan (Operator and Specialty Course-Vietnamese)

Length: 4 Hours | Format: Internet/Âm thanh/Văn bản
Course#: 49217 | Cost: $19.95

Giáo dục thường xuyên thẩm mỹ cho người vận hành, giấy phép đặc biệt và người được cấp phép được chứng nhận đặc biệt là một khóa học được TDLR phê duyệt bao gồm lớp học an toàn và vệ sinh bắt buộc 1 giờ và 1 giờ quy tắc và quy định. Khóa học kết thúc với bài thuyết trình kéo dài 2 giờ về Giải phẫu và Sinh lý học; lớp này tập trung vào Hệ thống tích hợp bao gồm da, tóc, móng tay, tuyến và dây thần kinh.

TDLR yeu cau b?n hoan thanh tong cong 4 gio cua cac khoa h?c giao d?c thuong xuyen duoc bo phan phe duyet ae gia h?n cac lo?i giay phep sau:

Operator
Bac si tham my
Nguoi lam viec
Esthetician/Manicurist
Noi mi
Det toc
Dac san toc gia